СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Кабиш Олександр Олександрович

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади взаємодії суб’єктів протидії кіберзлочинності

Науковий керівник: Червяков Олександр Іванович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право