СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Казьміна-Воронець Яна Сергіївна

Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання впровадження європейського зеленого курсу в сільському господарстві України»

Науковий керівник: Качур Віра Олегівна

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право