СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Карастельов Володимир Анатолійович

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади відбору кадрів до Служби безпеки України в умовах її оновлення

Науковий керівник: Єрмаков Юрій Олександрович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право