СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Кашпур Ольга Валеріївна 

Назва дисертації: Адміністративні процедури у сфері захисту прав державних службовців від незаконного звільнення

Науковий керівник: Миськів Леся Ігорівна

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право