СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Константинов Дмитро Вадимович

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів фізичної культури і спорту

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право