СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Кравчук Тарас Ігорович 

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції на територіальному рівні

Науковий керівник: Нєбитов Андрій Анатолійович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право