СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Курко Олег Петрович

Назва дисертації: Порядок розгляду компетенційних спорів в адміністративному судочинстві

Науковий керівник: Качур Віра Олегівна

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право