СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

ЛОРТКІПАНІДЗЕ ГІОРГІ

Назва дисертації:

Адміністративні інструменти у сфері забезпечення національної безпеки

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право