СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Мандзик Петро Іванович 

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади розвитку правосуддя з урахуванням кращих міжнародних стандартів та практик

Науковий керівник: Боровик Андрій Володимирович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право