СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

МАРИЩУК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Назва дисертації:

Адміністративно-правова відповідальність нотаріуса та її співвідношення з іншими видами відповідальності

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право