СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.057 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Мулика Олександра Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» на тему: «Правове забезпечення запобігання корупції у сфері національної безпеки і оборони України». 

Науковий керівник: Рядінська Валерія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор.

Трансляція захисту дисертації – за посиланням.

Дата та час захисту: дату та час захисту буде повідомлено додатково.