СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

НАКОНЕЧНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Назва дисертації:

Адміністративно правовий механізм забезпечення національної безпеки в умовах євроінтеграції: питання теорії і практики

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право