СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.058 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Ніцевич Олесі Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» на тему: «Адміністративно-правові засади реалізації гарантій професійної діяльності журналістів в Україні». 

Науковий керівник: Бурлаков Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент

Трансляція захисту дисертації – за посиланням.

Дата та час захисту: дату та час захисту буде повідомлено додатково.