СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Саранов Сергій Георгійович

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю спеціалізованих антикорупційних органів»

Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право