СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Сергієнко Наталія Артурівна

Назва дисертації: Адміністративно-правовий механізм виконавчого провадження: теорія і практика

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право