СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Сидорова Ельвіра Олександрівна

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики України в гуманітарній сфері

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право