СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Солнцева Христина Володимирівна

Назва дисертації: Адміністративно-правове
регулювання поліцейської діяльності: порівняльний аспект

Науковий консультант: Шаповал Роман Володимирович

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право