СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Токар Петро Танасійович

Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус керівного складу органів Національної поліції»

Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право