СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Целенко Вікторія Лазарівна  

Назва дисертації: Адміністративно-правовий механізм контрольно-наглядової діяльності в Національній поліції України

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право