СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Цибульник Неллі Юріївна

Назва дисертації: Адміністративно-правове регулювання в секторі безпеки України

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право