СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Чекригін Олександр Миколайович

Назва дисертації: Адміністративно-правові засади запобігання надзвичайним ситуаціям Державною службою України з надзвичайних ситуацій

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право