СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Шевчук Світлана Михайлівна 

Назва дисертації: Принципи диспозитивності та змагальності в адміністративному судочинстві як обов’язкова складова реалізації права на справедливий суд

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право