СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

Щирук Микола Олександрович

Назва дисертації: Адміністративно-правові інструменти забезпечення національної безпеки правоохоронними органами

Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право