СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.503.028​

Попельнюк Назар Вікторович

Назва дисертації: «Кримінологічна хпарактеристика злочинів у сфері державного експортного контролю»

Науковий керівник: Дідківська Галина Василівна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право