НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одним з найважливіших напрямів діяльності Науково-дослідницького інституту публічного права є наукова діяльність. В Інституті функціонує спеціалізована Вчена рада. Наукова діяльність забезпечується високопрофесійними науковими та науково-педагогічними працівниками, які є основою складової наукового потенціалу.