ТЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ АСПІРАНТІВ НДІПП 

1. Адміністративно-правове забезпечення впровадження механізмів доброчесності в діяльність Національної поліції України 

2. Юридико-психологічний механізм надання допомоги і захисту жінкам та дівчатам, що постраждали від насильства в контексті збройного конфлікту. 

3. Правове регулювання професійного розвитку працівників судових органів в Україні. 

4. Кримінальна відповідальність роботодавця за порушення трудового законодавства України. 

5. Адміністративно-правові засади взаємодії суб’єктів аграрного сектору з органами місцевого самоврядування. 

6. Адміністративно-правове забезпечення проходження військової служби жінками в Україні. 

7. Адміністративно-правові засади регулювання сфери надання рекрутингових послуг в Україні. 

8. Адміністративне правове забезпечення соціальних гарантій діяльності нотаріусів в Україні 

9. Правове регулювання альтернативних способів вирішення податкових спорів 

10. Публічне адміністрування міграційних процесів: порівняльний аналіз в Україні та державах-учасниць Європейського Союзу 

11. Організаційно – правове забезпечення кадрової роботи в Національній гвардії України 

12. Правове забезпечення запобігання корупції у сфері національної безпеки і оборони 

13. Адміністративно-правові засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні 

14. Адміністративно-правовий захист прав ветеранів війни

15. Правове регулювання організації діяльності підрозділів національного центрального бюро Інтерпол в Україні 

16. Адміністративно-правове регулювання газопостачання в Україні 

17. Адміністративно-правові засади забезпечення захисту економічної конкуренції в Україні 

18. Адміністративний статус суб’єктів забезпечення фінансово- економічної безпеки держави 

19. Вплив глобальної інформатизації на розвиток теорії та практики публічного адміністрування 

20. Інклюзивні послуги: адміністративно-правова характеристика 

21. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що пов’язані із конфліктом інтересів 

22. Адміністративно-правове забезпечення дотримання прав громадян на охорону праці 

23. Організаційно-правове забезпечення використання інноваційних технологій сектором національної безпеки і оборони України під час збройних конфліктів 

24. Організаційно-правове забезпечення цифровізації правоохоронної діяльності 

25. Адміністративно-правове забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту 

26. Діяльність суб’єктів запобігання корупції: адміністративно- правова характеристика 

27. Організаційно-правові засади надання 

28. інклюзивних освітніх послуг вищими навчальними закладами України 

29. Корпоративна доброчесність персоналу митної служби України: правові засади формування та розвитку 

30. Кримінальна відповідальність у сфері використання та охорони надр

31. Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в умовах збройного конфлікту 

32. Адміністративно-правові засади здійснення судочинства в умовах дії надзвичайних правових режимів 

33. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення в Україні 

34. Боротьба із корупцією в оборонній сфері в умовах збройного конфлікту в Україні 

35. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики: адміністративно-правовий аспект 

36. Правове регулювання авіаційних перевезень в умовах євроінтеграції 

37. Публічне адміністрування науково-технологічного розвитку України 

38. Еволюція правового забезпечення інклюзивної освіти в українському освітньому просторі 

39. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах 

40. Академічна доброчесність в системі підготовки працівників правоохоронних органів 

41. Правові аспекти співробітництва України у космічній сфері 

42. Державне регулювання інклюзивної освіти в умовах надзвичайного стану 

43. Особливості правового забезпечення публічно-приватного партнерства у науково-технологічній сфері 

44. Реалізація права на звернення до суду та способи його судового захисту 

45. Державний контроль і нагляд у сфері земельних ресурсів 

46. Форми захисту трудових прав працівників

47. Організаційне правове забезпечення «зеленого» сільського господарства