СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

ПОВИДИШ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Назва дисертації:

Адміністративно-правове забезпечення державного замовлення для оборонознадності України

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право