СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.503.01

У Науково-дослідному інституті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.503.01 із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки). 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.503.01 затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 року № 320 у кількості 19 осіб.

Очолює спеціалізовану вчену раду доктор юридичних наук, професор Леся МИСЬКІВ

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Ксенія КУРКОВА

До складу ради входять провідні науковці як Науково-дослідного інституту, так і Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  Національної академії внутрішніх справ, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Телефон вченого секретря +38 (096) 969-13-75